Zadovoljstvo v šoli – evalvacija raziskave

TUTORSTVO – rezultati raziskave med starši 

Izobraževanje na daljavo – rezultati raziskave med učenci

Izobraževanje na daljavo – rezultati raziskave med starši učencev 1., 2., 3. r.

Izobraževanje na daljavo  – rezultati raziskave med starši učencev 4. in 5. r.

Izobraževanje na daljavo – rezultati raziskave med starši učencev od 6. do 9. r.