IR optika 2
Naziv operacije: Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja – IR
optika 2
Cilji projekta: Namen projekta IR optika 2 je vzpostaviti optične povezave pri čim več javnih zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja, ki še nimajo lastne optične povezave in pri tistih zavodih, ki uporabljajo
optične povezave, vendar zanje plačujejo visoke stroške zakupa. Skupna vrednost programa znaša 5.900.000€, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.836.065,57 €.
Posodobitev omrežij LAN na VIZ
Naziv operacije: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter
organizacijah za izobraževanje odraslih
Cilji projekta: Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle. Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.605.647€.
Obrazložitev vloge Evropske unije
Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in
odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic
pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska
družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska
unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.