V vrtcu pri PŠ Trnovska vas smo se lotili projekta UNESCO: Moder stol – nekdo misli nate. Cilj projekta je postavljanje stolov na javna mesta, na ulice, v kulturne in druge ustanove, lahko jih podarimo tudi osebam, ki imajo možnost spreminjanja razmer. Postavljanje stolov na javna mesta ima več pomenov: stoli nevsiljivo ustavijo hitenje, nudijo možnost počitka, premisleka in hkrati s svojimi angažiranimi in humanimi sporočili delujejo kot medij. Moder stol povezuje generacije, staro in novo, znano in neznano, barve in besede …

Z otroki smo najprej izmenjali ideje, kako bi se projekta sploh lotili in kje bi našli stari stol. Pogovarjali smo se o tem, da potrebujemo modro in rumeno barvo ter čopiče. Na pomoč nam je priskočil hišnik, ki nam je priskrbel vse pripomočke. In lotili smo se dela. Starejši otroci so z modro barvo poslikali stol, mlajši otroci pa so z rumeno barvo nanj odtisnili dlani. Zapisali smo tudi slogan projekta.

Stol smo v mesecu marcu podarili varovancem doma (SVZ Hrastovec – enota Trnovska vas), v znak spoštovanja in sprejemanja drugačnih. Razložili smo jim namen projekta in pomen barv. Modra barva predstavlja nebo in hrepenenje po nečem visokem, rumena simbolizira sonce, ki posije tudi po najhujših trenutkih, različnost poslikav pa opozarja, da smo ljudje drugačni. Z obiskom smo jim polepšali dan.

Koordinatorica projekta: Saška Meznarič