Narava – gozd v našem kraju nam ponuja izredno spodbudno učno okolje, omogoča nam raziskovanje, igro in sprostitev. Otroci zelo radi bivajo v naravnem okolju, zato smo se odločili za sodelovanje v Unesco projektu: Gozd in naravno okolje skozi otrokove oči.
Nekaj ciljev projekta: spodbujanje pozitivnega odnosa do narave, ohranjanje pristnosti in sožitje z naravo, medpredmetno povezovanje, zdravje, gibanje, skrb za okolje …
Del dneva v vrtcu smo preživeli v naravnem okolju (sprehodi, izleti na travnik, raziskovanje gozda …). V gozdu smo tekali, se spotikali ob drevesne korenine, hodili po deblu, nabirali vejice, plodove in odpadle liste dreves ter se igrali z gozdnimi plodovi. Občudovali smo drevesa, jih objemali, se igrali skrivalnice. Raziskovali smo skrivališča gozdnih živali in čisto tiho poslušali petje ptic. Gozd smo občutili z vsemi čutili saj je postal naša naravna igralnica.

Nekaj odzivov otrok:
»Zunaj lahko tekamo in se lovimo.«
»V gozd grem nabirat zvončke.«
»Zelo rada imam kostanje.«
»Drevesa v gozdu so zelo velika.«
»V gozdu slišimo petje ptic.«
»V gozdu ne smemo biti preglasni, da ne prestrašimo živali.«
»V gozdu rada nabiram listke.«
»Najraje se igram skrivalnice za drevesi.«
»Jeseni so listki v gozdu različnih barv.«
»Všeč mi je hoja po deblu.«

Koordinatorica projekta: Saška Meznarič