Zaključna prireditev vrtca:  GREMO V ŽIVALSKI VRT (junij 2022)

 Zaključujemo še eno vrtčevsko leto. Hvaležni smo vam za zaupanje in podporo pri skrbi za vaše otroke. Iskrena hvala za vse lepe besede in pozornost, ki ste nam jo namenili.

“Človek je velik takrat, ko ne izgubi srca otroka.”
(Mencij)

Vzgojitelji vrtca pri PŠ Trnovska vas