Tako kot je drugačno leto, tako smo tudi vzgojiteljice vrtca pri OŠ Destrnik izvedle drugačno srečanje. Srečanje je potekalo preko spleta, po skupinah, v popoldanskem času 16. 12. in 17. 12. 2020. Naš namen je bil, da se otroci vidijo med seboj, da vzgojiteljice vidimo otroke, si pomahamo in se z njimi tudi pogovorimo, saj se z nekaterimi že dolga dva meseca nismo videli in ne slišali. Vzgojiteljice smo vesele, saj so se starši in otroci pozitivno odzvali na naše povabilo, kar so dokazali tudi z množično udeležbo. Otroci starejših skupin so se pogovarjali kaj počnejo doma, koga pogrešajo in ali so že pisali Božičku. Otroci so pokazali tudi voščilnico, ki so jo prejeli z vrtca in se zanjo tudi zahvalili. Pri mlajših skupinah smo se pogovarjali s starši, skupaj z otroki pa smo si ogledali fotografije, zapeli pesmico in si pomahali.

Za vse nas je bila to nova izkušnja in upamo, da bo naslednje srečanje lahko potekalo tako, kot nekoč. Vsi skupaj si želimo, da se čimprej vrnemo nazaj v vrtec.

Slavica Hanželj